انجام کلیه خدمات  حسابداری و مالی و ارائه مشاوره های مالی و مالیاتی مورد نیاز کارفرمایان محترم

  •  طراحی و پیاده سازی سیستمهای حسابداری  مالی و صنعتی (قیمت تمام شده )  و تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی ، و اجرای سیستم کنترلهای داخلی متناسب با فعالیت کارفرما
  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد  و تحریر دفاتر قانونی شرکتها طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانونی و همچنین تکمیل و ارسال خلاصه معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
  • تهیه صورتهای مالی طبق استاندارد های حسابداری ایران  و تهيه گزارشهاي تحليلي مديريتي همچون نسبتهای مالی و تنظيم گزارشهاي مقايسه اي دوره هاي مالي عملكرد.
  •  مغایرت گیری حساب شرکت با سایر شرکتها و اشخاص و همچنین بررسی و تهیه گزارشهای لازم جهت رفع اختلاف مالی بین شرکاء، حضور در جلسات و یا حسابرسی حسابها و مدارک مورد اختلاف به عنوان نماینده هر یک از شرکاء یا سهامداران در داخل و یا خارج از کشور.تامین و استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و بر اساس نیاز شرکتها جهت حضور مداوم یا نیمه وقت در محل شرکت به منظور انجام عملیات حسابداری و مالیاتی با نظارت مدیران موسسه و یا انجام عملیات حسابداری شرکت در محل دفتر کار موسسه و ارائه گزارشهای مالی مورد نیاز به مدیران و ارسال گزارشهای لازم به سازمانهای ذیربط، نظارت بر عملیات حسابداری شرکتها با هدف رفع نواقص و اشکالات و همچنین انجام بهینه و اصولی کار در شرکتهائی که کارکنان موجود آنها در حال حاضر مشغول انجام فعالیتهای عادی آن هستند.
  •  تهیه ترازهای و یا صورتهای مالی به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها، بانکها، شرکتها و مراجع خارج از کشور به منظور مهاجرت، اخذ تسهیلات، اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران  و   . .
  •  ارائه خدمات حسابداری و مالی به شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و ارائه گزارشهای مربوطه به سهامداران یا مدیران آنها به زبان انگلیسی.
  •  تهیه و ارائه مشاوره در زمینه خرید ، بکارگیری و استقرار انواع  نرم افزار های  حسابداری متناسب با نوع فعالیت .
  •  سایر خدمات حسابداری و مالی حسب مورد و بنا به نیاز مدیران شرکتها.