3. سهامی عامثبت شرکت سهامی عام

نوعی شرکت سهامی است که برای انجام پروژه‌های بزرگ عمرانی، صنعتی، کشاورزی وجود چنین شرکت‌های بزرگی لازم و ضروری می‌باشد. در اینگونه از شرکت‌ها سرمایه‌های اندک در قالب سهام به عموم مردم واگذار می‌شود. موسسین یا مدیران با اداره شرکت، سرمایه به دست آمده را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می‌دهند که این امر دو نتیجه در بر دارد: در مرحله اول سودی از سرمایه‌گذاری یا انجام فعالیت‌های عمرانی نصیب سهامدار می‌شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود، در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌ داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌ داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

شرکت سهامی عام نوعی خاص و منحصر به فرد از شرکت‌های بزرگ می‌باشد که اجازه فروش سهام به تمام مردم را دارد و مردم می‌توانند در هنگام اعلام پذیره‌نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و برگه‌ی تعهد سهم را امضاء و مبلغ آن را به حساب شرکت واریز نمایند. بنابراین تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است؛ این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ شود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد. در این نوع شرکت‌ها نقل و انتقال سهام آسان است و نیاز به رضایت سایر سهامداران ندارد.

اسم شرکت‌های سهامی عام باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام چقدر است؟

حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال می‌باشد که در ابتدا موسسین باید ۲۰% سرمایه را شخصا تعهد و حداقل ۳۵% از مبلغ تعهد داده شده را در حسابی به نام “شرکت در شرف تاسیس” نزد یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

مدارک مورد نیاز :

الف ) مدارک لازم جهت کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت ها:

 1. دو نسخه طرح اظهارنامه ی شرکت سهامی عام

 2. دونسخه طرح اساسنامه ی شرکت سهامی عام

 3. دو نسخه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی

 4. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

 5. فتوکپی شناسنامه ی مؤسسین

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

 1. دو نسخه اظهارنامه

 2. دو نسخه اساسنامه

 3. دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین

 4. دو نسخه صورت جلسه ی هیأت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد)

 5. آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه ی تعیین شده

 6. فتوکپی شناسنامه ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه ی برگ نمایندگی، الزامی است)

 7. گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه ی شرکت

 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

1 Comment

Comments are closed.