ثبت شرکت با مسئولیت محدود1. مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل دو شریک قابل ثبت است و حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد و هرگونه نقل و انتقال سهام آن تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است. در این نوع از شرکت‌ها هیئت مدیره برای مدت نامحدود و یا با توافق سهامداران برای مدت خاصی انتخاب می‌شود و انتخاب بازرس یا بازرسین کاملا اختیاریست.

در این نوع شرکت برخلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند، به زبان ساده‌تر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد تنها سرمایه سهامداران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.

اسم شرکت‌های مسئولیت محدود باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

در نام شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت (با مسئولیت محدود) درج شود در غیر اینصورت شرکت به عنوان شرکت تضامنی شناخته می‌شود و در برابر اشخاص ثالث تابع مقررات شرکت‌های تضامنی است. همچنین نام شرکت نباید در بردارنده‌ی اسم هیچ کدام از شرکا باشد که در غیراین صورت شریکی که اسم او در نام شرکت استفاده شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت‌ تضامنی را دارد.

مدارک مورد نیاز :

۱-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء

۲-کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء