10. ثبت تغییرات شرکت هاثبت تغییرات شرکت‌ها

تمام شرکت‌ها و موسسه‌ها بعد از ثبت شرکت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی هستند که طبق قانون تجارت باید آن‌ها را ثبت کنند، از جمله‌ی این تغییرات می‌توان به تغییر محل، موضوع فعالیت، سرمایه ثبتی، نام شرکت، ورود یا خروج شرکاء، تغییر در اعضاء هیات مدیره، تمدید اعضاء هیات مدیره، سمت اعضاء و… اشاره کرد.

برای انجام این تغییرات نیاز به تنظیم صورتجلسه می‌باشد، روش و مقررات خاصی جهت تنظیم صورتجلسه لازم است و باید نکات بسیاری را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت یا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره انجام می پذیرد.

نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.

الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

  1. افزایش یا کاهش سرمایه

  2. تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به نام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.

  3. انحلال شرکت

ب- اختیارات مجمع عمومی عادی:

سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و…

مدارک مورد نیاز :

  1. کپی مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکتنامه)

  2. کپی روزنامه تاسیس شرکت

  3. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت

  4. مهر شرکت

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء