9. تشکیل پرونده مالیاتیتشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد، حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری) مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد.

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حـَـقّه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

تمام شرکت‌ها و موسسه‌ها ظرف مدت ۲ ماه بعد از ثبت یا افزایش سرمایه می‌بایست مالیات “دو در هزار” خود را پرداخت نمایند؛ در غیر اینصورت مشمول جریمه‌ به میزان ۲ برابر مالیات مربوطه خواهند شد. برای نمونه، شرکتی که با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه به ثبت می‌رسد، باید مالیات دو در هزاری معادل ۲۰۰ هزار تومان به اداره‌ی دارایی پرداخت کند و اگر در مهلت قانونی دو ماهه مالیات دو در هزار خود را پرداخت نکند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به اصل مالیات افزوده می‌شود و می‌بایست ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کند. بعد از ثبت شرکت می‌بایست در اداره‌ی دارایی تشکیل پرونده‌ی مالیاتی بدهند و به این ترتیب خود را به اداره‌ی دارایی معرفی نمایند. با این کار شرکت‌ها و موسسه‌ها حوزه‌ی مالیاتی، شماره‌ی پرونده‌ی مالیاتی، ممیز و سر ممیز خود را مشخص می‌کنند.

حوزه‌ی مالیاتی یک شرکت را با توجه به منطقه و نشانی پستی آن شرکت مشخص می‌کنند، برای نمونه شرکتی که در خیابان میرداماد تهران به ثبت رسیده به حوزه‌ی مالیاتی شمال تهران و شرکتی که در حوالی میدان تجریش ثبت شده است به اداره‌ی امور مالیاتی شمیرانات مرتبط می‌شود.

تشکیل پرونده‌ی مالیاتی و دریافت شماره‌ی اقتصادی چقدر زمان می‌برد؟

تشکیل پرونده‌ی مالیاتی در تمام حوزه‌ها به جز حوزه‌ی مالیاتی غرب تهران حدود یک هفته زمان می‌برد، در حوزه‌ی مالیاتی غرب تهران به خاطر بازدید اداره‌ی دارایی مستغلات از محل شرکت، تشکیل پرونده‌ی مالیاتی به زمان بیشتری نیاز دارد.

پس از تشکیل پرونده‌ی مالیاتی می‌توان اقدام به دریافت شماره‌ی اقتصادی نمود که دریافت آن در حدود ۲ الی ۳ هفته زمان می‌برد.

مدارک مورد نیاز :

۱-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء

۲-کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء